Určení termínu porodu

Termín porodu lze určit různými způsoby. Metoda se zvolí podle příslušné skutečnosti, zda je např.. známý termín početí nebo zda žena užívala antikoncepční pilulky.

Den početí je známý
Ode dne početí trvá těhotenství 266 dnů nebo 38 týdnů. Protože je doba početí známa jen ve vzácných případech, musí se použít jiné možnosti určení termínu porodu.

Určení termínu porodu

Určení termínu porodu

Je známá poslední menstruace
Při pravidelném 28denní cyklu ženy se dá použít Naegeleovo pravidlo. K prvnímu dni posledního menstruačního krvácení se připočítá 7 dní a od tohoto výsledku se zpětně odečítají tři měsíce, abychom získali termín porodu. Ke stejnému termínu se dostaneme, když k prvnímu dni posledního menstruačního krvácení připočteme 280 dnů. To odpovídá 10 měsícům po 28 dnech resp. 40 týdnem resp. 9 kalendářním měsícem.

Během těhotenství
V průběhu těhotenství existují k pevným časovým dobám charakteristické stavy. Pohyby plodu prvorodička pociťuje v 20. týdnu těhotenství, přičemž vícenásobná rodička, čili žena, která již na svět dítě přivedla, cítí první pohyby plodu již v 18. týdnu těhotenství.
Velikost dělohy umožňuje porodnímu asistentovi také stanovit “věk” těhotenství. V 24 týdnu těhotenství dosahuje děloha obvykle pupek a dá se tam nahmatat.

měsíc     týden těhotenství     děloha

  •  1     4     normální velká
  •  2     8     velikosti husího vejce
  •  3     12     velikost pěsti
  •  4     16     velikost dětské hlavičky
  •  5     20     děloha mezi pupkem a stydkou kostí
  •  6     24     děloha u pupku
  •  7     28     děloha na dva prsty nad pupkem
  •  8     32     děloha na dva prsty pod podžebří
  •  9     36     děloha na podžebří
  •  10     40     děloha na dva prsty pod podžebří

Měření různých dětských mír ultrazvukem, než průměr hlavičky, průměr hrudníku, délka těla, také poskytuje určení doby těhotenství a od 5. měsíce i určení termínu porodu.

V posledních měsících těhotenství by se při možném předčasném porodu měl v plodové vodě určit lecitin a sfingomyelin, aby se mohlo odhadnout, zda je dítě po porodu schopno samo dýchat. Od 35. týdne těhotenství stoupá obsah lecitinu plodové vody. Pokud poměr lecitinu k sfingomyelínu činí 2:1 nebo více, netřeba očekávat žádné problémy. Pokud je tento poměr menší než 1,5, musí se počítat se syndromem dechové nedostatečnosti předčasně narozeného dítěte. V takových případech se musíme pokusit, hrozící předčasný porod posunout a tvorbu lecitinu urychlit léčbou dexametazonem.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *