Stres v těhotenství může vyústit do obezity dítěte!

Existuje stále více důkazů o tom, že potomci rodičů, kteří byli fyzicky nebo psychicky stresovaní, mají vyšší riziko vzniku obezity. Samozřejmě, toto potomstvo pak zase přenáší zvýšené riziko na další generaci. Nejnovější výzkum, který provedli odborníci z University of Minnesota a Georgetown University, ukazuje, že když je těhotná žena pod tlakem psychického nebo fyzického stresu – případně žena během kojení – může se to negativně podepsat na genech jejího dítěte a dítě bude ohroženo zvýšeným rizikem vzniku obezity v pozdějším věku. Speciálně, pokud je ženského pohlaví.

Dvě studie na myších

Tým výzkumníků z Minnesoty se zaměřil na chování neuropeptid Y – neurotransmiteru, který se nachází v mozku a autonomní nervový systém, který je spojen se stimulací chuti a ukládání energie ve formě tuku. V návaznosti na předchozí výzkum v této oblasti, tým zrealizoval dvě studie, přičemž jedna zahrnovala myši a druhá myší embryonální kmenové buňky.

Změna stravy

V první studii se vědci snažili zjistit, zda prenatální a postnatální stres způsobuje dlouhodobý vliv na aktivaci zmíněných neurotransmiterů a Y2 receptorů, který by měl za následek vznik tukových buněk a podporu obezity. Nejdříve vystavili myši stresu tím, že jejich krmili nízkoproteinovou dietou. Tým zjistil, že tato strava způsobila nízkou porodní hmotnost u potomků.

Ženy jsou ohroženější

Ženští potomci myší stresovaných během těhotenství a kojení rostly rychleji po odstavení a byly krmeny stravou s vysokým obsahem tuku. Do dvou měsíců se u nich vyvinul břišní tuk, který je rizikem poruchy glukózové tolerance – cukrovka – a zvýšila se regulace receptorů Y2 v jejich tukové tkáni. Jak to bylo v případě mužských potomků stresovaných myších maminek? I ti měli nižší porodní hmotnost, avšak u nich se nevyvíjela obezita a také měli lépe metabolické zdraví. A to dokonce i v případě, když byli krmení stravou s vysokým obsahem tuku.

Stresové hormony ovlivňují metabolismus tuků

“To naznačuje, že stres matky během těhotenství a kojení může vyvolat genderově-specifickou abdominální obezitu a poruchu metabolismu glukózy …,” říká Dr. Han, podle stránek Science Daily. Stres může ovlivnit dotčena a sledované receptory několika způsoby. Dr. Zofia Żukowski tvrdí: “Je možné, že špatná výživa matek nebo jiný typ stresu může ovlivnit vývoj plodu tím, že připraví plod o potřebné živiny nebo jej vystaví hladinám stresových hormonů, jako jsou kortizol, noradrenalin a adrenalin, které mohou změnit regulaci systému neurotransmiterů a receptorů Y2R, a tak ovlivnit metabolismus tuků a růst potomstva. ”

Epigenetické změny

Ve druhé studii se tým vědců zaměřil na zkoumání těchto účinků tím, že pozoroval, jak se chovají embrionálne kmenové buňky, když jsou vystaveny stresovým hormonem v kritickém bodě jejich dělení. Embryonální kmenové buňky ošetřili inzulínem a dexamethason a viděli, že nastaly jednoznačné reakce, které vedou k obezitě. Podle odborníků všechny tyto zjištění naznačují, že stres může způsobit epigenetické změny v neuropeptid Y, které vedou k obezitě a metabolickému syndromu.

Ze stresu jsou i další rizika

Ruijum Han z katedry experimentální biologie a fyziologie z lékařské fakulty University of Minnesota pronesl tato zjištění na zasedání odborníků Experimentální biologie, které se uskutečnilo v dubnu ve Washingtonu. Samozřejmě, stres během těhotenství a kojení může způsobit i jiné vážné problémy a jiné zvýšená zdravotní rizika u potomstva. Od poruch chování, chronických onemocnění, psychické lability, nízké porodní hmotnosti až po předčasný porod.