Špatná strava v těhotenství ovlivňuje zdraví děťátka!

Nevhodná strava během těhotenství špatně vyplývá na dlouhodobé zdraví potomků. Víte proč?

Nejnovější výzkumy poprvé ukázaly, že špatné stravování během těhotenství ovlivňuje zdraví potomků, nejen z krátkodobého hlediska – pokud jsou v děloze a krátce po narození, ale také z dlouhodobého hlediska zvyšuje zranitelnost potomků vůči vlivům stárnutí.

Zvýšené riziko nemocí

Vědci z University of Cambridge tvrdí, že jejich výzkum poskytuje důležitý pohled na to, proč mají děti, které se narodí matkám, které konzumovaly nezdravou stravu během těhotenství později v životě zvýšené riziko diabetu typu 2 (která je zase významným faktorem, který přispívá k vzniku srdečních onemocnění a rakoviny). “Co je však nejvíce vzrušující na těchto zjištěních je fakt, že až nyní začínáme opravdu chápat, jak výživa v průběhu prvních devíti měsíců života, strávených v lůně, formuje naše dlouhodobé zdraví tím, že ovlivňuje, jak buňky v našem těle stárnou,” řekla Dr. Susan Ozanne, hlavní autorka zprávy vědců a pracovnice University of Cambridge.

Jídlem můžeme ovlivnit geny

Je dokázáno, že faktory životního prostředí ovlivňují geny v průběhu celého života, což ovlivnilo expresi těchto genů (genová exprese = vyjádření genetické informace úseku DNA genu do podoby finálního produktu, kterým je bílkovina, funkční RNA) a následně funkce tkáně a riziko onemocnění. Stravování během kritických období vývoje, například v průběhu devíti měsíců v lůně matky, bylo zmíněno, jako jeden z takových faktorů prostředí. Avšak až dosud jsme jen velmi málo rozuměli základním mechanismem, které u potomků řídí interakci mezi stravou během těhotenství a genovou expresí po celou dobu jejich života v dospělosti.

Účinek přímo na gen

Nový výzkum ukázal, že gen Hnf4a, který byl spojován s diabetem typu 2, je regulován stravou matky v průběhu těhotenství, prostřednictvím epigenetické změn naší DNA. Navíc, odborníci zjistili, že špatná strava zhoršuje rychlost, za jakou tyto klíčové epigenetické změny během procesu stárnutí přibudou a nakupí se. Předchozí výzkumy ukázaly, že gen Hnf4a hraje důležitou roli i při vývoji slinivky břišní a později při produkci inzulínu. Výzkumníci předpokládali, že strava během těhotenství ovlivňuje expresi tohoto genu v pozdějším životě, a tím i riziko vzniku cukrovky.

Jako objevili nový mechanismus

Aby vyzkoušeli své teorie v praxi, použili stabilizovaný model krys – změnou obsahu bílkovin ve stravě matky během těhotenství způsobily to, že ve vyšším věku se u potomstva vyvinul diabetes 2. typu. “Je pozoruhodné, že strava matky může ovlivnit naše geny tak, že si pamatují události v našem raném životě,” “Naše zjištění ukazují nový mechanismus, kterým matky stravou ovlivňují stárnutí, prostřednictvím epigenetické procesů, které určují naše riziko na s věkem související onemocnění. “řekl podle stránek ScienceDaily Dr. Miguel Constancia, spoluautor studie z oddělení porodnictví a gynekologie na univerzitě v Cambridge. Pokračoval slovy:

Zdravá vyvážená strava nadevše

Další z odborníků, kteří se na výzkumu zúčastnili, profesor Jeremy Pearson tvrdí: “Už víme, že zdravé těhotenství je důležité při formování zdraví dětí a jejich rizika srdečně-cévních onemocnění, když vyrostou. Nicméně nerozuměli jsme dobře tomu, proč je to tak. Tato studie na potkanech však přidává důkaz, že strava matky může někdy změnit kontrolu určitých genů u jejího nenarozeného dítěte. To není důvod pro nastávající maminky, aby se neoprávněně obávali. Tento výzkum nemění naše doporučení, které říká, že těhotné ženy by se měli snažit jíst zdravou, vyváženou stravu. ”

Podstatná část puzzle

Samozřejmě, epigenetika je relativně mladý obor výzkumu a má velký potenciál postupně nám odhalit mnohé dosud netušené záležitosti a biologické tajemství. Je jisté, že se v této oblasti – v oblasti vlivu matky na dítě během těhotenství – uskuteční ještě mnoho výzkumů a odborníci zjistí ještě mnoho zajímavostí, jen to chce čas. Tato studie je však odborníky považována za velmi důležitý kus této skládačky a ukazuje nám, jak zdánlivě malé změny v buňkách v nejranějších stádiích vývoje mohou mít velký vliv na naše zdraví až do vysokého věku.