Riziková těhotenství

Za rizikovou se považuje taková těhotenství, během níž nastává ohrožení zdraví těhotné ženy nebo plodu.

Příklady rizikových faktorů
věk těhotné / pod 19 a nad 35 /,
kouření,
lékové návyky,
obezita ,
nepříznivé faktory během předchozích těhotenství / opakovaný spontánní potrat, předčasný porod, mimoděložní těhotenství a jiné /,
závažné celkové onemocnění / vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, plicní onemocnění, onemocnění ledvin, jater, krevní onemocnění a jiné /.

Nejčastější a nejzávažnější případy rizikových těhotenství:
hrozící spontánní potrat,
hrozící předčasný porod,
preeklampsie,
těhotenský diabetes mellitus,
Rh inkompatibilita a Rh izoimunizace,
viacplodová těhotenství,
konec pánevní,
infekce močových cest.

Každá těhotná, u které se vyskytují konkrétní rizikové faktory navštěvuje speciální těhotenskou poradnu – poradnu pro rizikovou graviditu.

PREECLAMPSIA
Zejména při první, ale i každé další návštěvě budoucí maminky v poradně je třeba komplexní vyšetření, kam patří i měření krevního tlaku. Dále je třeba věnovat pozornost dolním končetinám – včas si všimnout varixy / křečové žíly / a otoky nohou. Otoky dolních končetin mohou být jednoduchým průvodním znakem těhotenství, přičemž jeho podstata spočívá v zvyšujícím se tlaku na žilní systém v malé pánvi, v působení progesteronu na stěnu cév.

Riziková těhotenství

Riziková těhotenství

Otok dolních končetin, případně i horních může být i varovným signálem závažného těhotenského onemocnění nazývaného preeclampsia. Proto je důležité při každé kontrole v těhotenské poradně změřit krevní tlak. Za horní hranici se pokládá tlak 140/90mmHg, nebo pokud se zvýší systolický krevní tlak / hodnota před lomítkem / o 30mmHg a diastolický o 15mmHg / hodnota za lomítkem / oproti běžným hodnotám. Toto onemocnění je známé trojicí příznaků: otoky / nohy, ruce, obličej /, bílkovina v moči / více než 300mg za den /, vysoký krevní tlak. Mechanismus vzniku tohoto onemocnění ještě není zcela objasněn, je ale známo, že souvisí s abnormálním vytvářením té části placenty, která je v úzkém kontaktu s dělohou a má zajistit výměnu krevních plynů a živin. Výsledkem je nedostatečné zásobení plodu kyslíkem, vzniká zaostávání v růstu, hovoříme o nitroděložní růstové retardaci. Při preeclampsii jsou postiženy více orgánů: ledviny, játra, v těžkých případech plíce, srdce, mozek, změny jsou v krevním srážecí systému. Nejzávažnější formou onemocnění je eclampsia – křečový stav s poruchou vědomí. Každá forma této choroby představuje vážné riziko pro matku i pro dítě, je důležité včas toto onemocnění rozpoznat. Při podezření na preeclampsiu je třeba budoucí maminku hospitalizovat. Během hospitalizace se sleduje krevní tlak, odpad bílkovin v moči, biochemické parametry v krvi, srážecí faktory. Ultrazvukem a kardiotokografem se monitoruje stav plodu.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *