Prenatální vyšetření dítěte

Prenatální diagnostika je velmi obsáhlou tématem. Jde o skupinu vyšetření, které se provádějí u dítěte ještě před jeho narozením / pro – před, natal – narození /. Cílem těchto vyšetření je odhalit odchylky od normálního vývoje plodu. Jde o velmi různorodou skupinu vyšetření, kterou bychom mohli rozdělit podle různých kritérií. U každé těhotné ženy se provádějí screeningové vyšetření a takové, ke kterým se přistupuje jen ve specifických případech, např.. když výsledek screeningové vyšetření ukazuje na možnost odchylky od normy.

Základní vyšetření, (které by se měly u nás provádět u každé těhotné):
Jednu sadu tvoří ultrazvukové vyšetření, které by měly být během celého období těhotenství alespoň tři. První vyšetření se provádí cca. v 10. týdnu: sledují se plodové obaly v děloze, samotný zárodek / embryo / a jeho bijící srdíčko. Druhé vyšetření by mělo být provedeno kolem 20. týdne, ne však později než v 22. týdnu. Je to velmi důležité vyšetření a na průzkumnou je velká zodpovědnost. V tomto stádiu už můžeme sledovat všechny orgánové systémy plodu / nervový systém, močový, trávicí systém, končetiny tvářičku plodu / a vyšetřující by měl vědět zodpovědně prohlásit, zda se jedná o normální nález, nebo zda je zde jistá pravděpodobnost odchylky od normy vývoje a poslat pacientku na podrobnější vyšetření. Třetí ultrazvukové vyšetření se provádí cca. v 30.týdne těhotenství. Zjednodušeně řečeno, tímto vyšetřením se zjišťuje, jak se děťátko má. Zda má dostatek živin a hlavně kyslíku. Měří se parametry / hlavička, bříško, stehenní kost /, podle kterých se dá odhadnout hmotnost děťátka, posoudit, zda je v normě. Měří se rychlost proudění krve v pupečníkové cévě v jednotlivých fázích srdečního rytmu – pokud je vyšetření v normě, děťátko se má dobře a nevyžaduje speciální přístup. Pokud vás lékař ultarzvukom vyšetřoval častěji, nic vám samozřejmě nehrozí, většinou se dělá ultarzvuk ještě i těsně před porodem na odhadnutí hmotnosti děťátka.

Prenatální vyšetření dítěte

Prenatální vyšetření dítěte

Do další skupiny těchto základních vyšetření patří krevní testy, tzv.. biochemický screening. V 16. týdnu těhotenství se odebere krev a zjišťuje se hladina některých látek. Nejznámější je zjišťování hladiny alfafetoproteínu / AFP / nebo trojice testů: AFP, E3 / volný estriol /, HCG / choriogonadotropin /. Pokud se výsledky těchto testů odchylují od normálu, je zvýšené riziko abnormálního vývoje plodu (např. přítomnost genetického onemocnění, chybný vývoj nervové soustavy, atd..) A pacientce třeba doporučit další speciální vyšetření.

Nejběžnějším a nejjednodušším prenatálním vyšetřením v poradně pro těhotné je poslech ozev srdíčka plodu a dotazy na pohyby plodu.
K nejčastěji prováděným vyšetřením, mimo základních, tedy patřících do specifické skupiny vyšetření, patří amniocentéza a následný rozbor plodové vody. Přistupuje se k němu z více příčin, jako např.. abnormální hodnoty AFP, věk pacientky nad 35 let, výskyt dědičného onemocnění v rodině pacientky, nebo u předchozího dítěte, abnomálny nebo podezřelý nález na ultrazvuku. Jehlou se odebere cca. 20ml plodové vody, (která se rychle dotvoří, takže děťátku nechybí) a ta se odesílá na vyšetření na oddělení lékařské genetiky. Vyšetření je založeno na tom, že plodová voda obsahuje buňky kůže plodu, az těchto buněk se pak dá získat takzvaný karyotyp – obraz všech chromozomů. To je to nejzákladnější, existují však i složitější metody, když se analyzuje samotná DNA. Stručně řečeno, genetik vám dá odpověď na to, zda vaše dítě nemá genetické onemocnění.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *