Očkování u novorozence

Očkování u novorozence

U novorozenců s porodní hmotností nad 2500 gramů probíhá na novorozeneckém oddělení kalmetizácia – očkování proti tuberkulóze. První dávka očkování u novorozencemusí být podána nejpozději do 42. dne po narození. Očkuje se tzv.. BCG vakcínou přísně pod kůži levého ramene v dávce 0,1 ml. Obyčejně o 6 – 8 týdnů po očkování se začne vytvářet tvrdý uzlíček do velikosti 1 cm, který nemá hnisat. Postupně bude blednout, zmenšovat se av místě vpichu se vytvoří jizvička asi 3 – 5 mm.Toto očkování na Slovensku patří mezi povinné, státem garantované, akceptující usnesení Světové zdravotnické organizace, které říká, že “dítě má právo být chráněny proti infekčním chorobám očkováním a toto právo mu nemůže nikdo upřít” – ani vlastní rodič.

Očkování u novorozence

Očkování u novorozence

Do 24 hodin po narození se podrobí všichni novorozenci matek, které jsou HBsAg-pozitivní (nosičky hepatitidy B), očkování proti virové hepatitidě B. Vakcína v dávce 0,5 ml se vpíchne nitrosvalově spolu s ochrannou protilátkou (hyperimunním imunoglobulin anti-HB). Druhá dávka se podá o 6 týdnů, třetí o 6 měsíců. Novorozenci zdravých matek se proti hepatitidě B očkují podle očkovacího schématu platné na aktuální rok.

Každý novorozenec má na novorozeneckém oddělení vystaven očkovací průkaz, do kterého je očkujúci lékař povinen zapisovat všechny probíhající očkování (číslo a typ vakcíny, datum očkování, reakce na očkování, jméno očkujúceho lékaře).

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *