Nechtěné děti a jejich záchrana – utajený porod

Všichni dobře víme, že ne každé těhotenství je plánováno, a ne každé dítko rostoucí pod srdcem budoucí maminky je vytoužené, očekávané a požadované. Ano, v ideálním případě by tomu tak mělo být, ale bohužel, život není ani zdaleka ideální. Přináší těžké a složité situace, ve kterých se musí mladá žena rozhodnout jak dál.

Pokud si skutečně po zvážení všech okolností uvědomí, že si děťátko nemohou nechat, alternativou k interrupci (umělému přerušení těhotenství) je právě porodit tajně! Jelikož se málo mluví také o této možnosti, ozřejmil si jaké podmínky je nutné dodržet a jak v praxi probíhá legální utajený porod!
Utajené těhotenství

Současné slovenské právní předpisy připouštějí i takovou možnost řešení obtížné životní situace. Mnozí odborníci se přiklánějí k názoru, že je to lepší než jít na potrat. Zachráníte vlastní dítěte, dáte mu šanci na život a pomůžete bezdětná páru, který touží a čeká na malé miminko. Adopcí ho získá. Zkušenosti a praxe ukazují, že největší zájem je právě o co nejmenší děti – novorozence.

Utajený porod je řešením i tehdy, když žena pozdě zjistí, že je těhotná a interrupci již není možné pro pokročilost gravidity provést. Další výhodou je, že porod se provede v nemocnici pod dohledem odborných lékařů tak, aby nebyl ohrožen život jako matky, tak dítěte.
Utajený porod – jaký je postup?

Po příjezdu po porodnice je třeba hned nahlásit, že máte zájem o utajený porod a dítě chcete dát k adopci. Podle zákonu č. 576/2004 Z.z. máte na to plné právo. Nikdo vás nemůže přemlouvat, “zpovídat”, zda zpytovat se na důvody. Pokud se obáváte, že by vás mohl někdo z přítomného personálu poznat, můžete rodit v jiném městě, než v jakém žijete.
Jak je to s osobními údaji?

Veškeré osobní údaje o matce zůstávají při takovém porodu utajené. Vyžádají si je sice od vás, ale jen na identifikaci a zapíší se do zvláštní dokumentace. Následně se zapečetí do obálky a zamezí se k nim přístup. Stejně se vypíše písemná žádost o utajení porodu. Dále karta nemůže být zpřístupněna a po uplynutí 6 týdnů po porodu ji nemocnice posílá na ministerstvo zdravotnictví. Tam se uchovává na jistý čas, pokud by byla v budoucnu potřebná, např. pokud by si to matka časem rozmyslela.

V praxi se totiž staly i takové případy, že žena všechno zvážila a do zmíněné lhůty 6 týdnů se o dítě přihlásila a všechno odvolala. V takovém případě soud nařídí otevření obálky s osobními údaji matky a prověří příbuzenský vztah.

Další zdravotní dokumentace matky je vedena obvyklým způsobem – anamnéza, klinické, laboratorní vyšetření, samozřejmě, bez předchozích prohlídek během těhotenství u gynekologa. Nevyplňuje se v ní však jméno, adresa, ani datum narození, rodné číslo, bydliště či státní občanství matky. Namísto toho se uvádí označení Utajený porod číslo / rok.
Zdravotní záznam o dítěti

Vedení zdravotnické dokumentace o dítěti při hospitalizaci je součástí zvláštní karty. Dítě je označeno jen číslem, žádné údaje při něm dále nefigurují. Matka dítěte po ukončení porodu zůstává v naprosté anonymitě, stejně i otec. Následně je dítě po provedení všech lékařských vyšetření umístěny v dětském domově (kojeneckém ústavu) a nabídnuty k adopci, která v takovém případě proběhne mnohem rychleji než při běžné adopci. Děťátko je k dispozici právně volné po uplynutí zmíněných šesti týdnů.
Kdo to zaplatí?

Zdravotní péči související s těhotenstvím a porodem uhradí klasicky zdravotní pojišťovna, ve které je matka zaregistrována. Odvedeny výkony se uvádějí pod kódem, stejně i číslo průkazu pojištěnce i samotné pojišťovny.

Lidský život je nenahraditelný a každá námaha stojí za to, aby žili i nechtěným. Utajené a anonymní porody mají ženy, které se z různých příčin nechtějí a nemohou starat o své děti, motivovat k tomu, aby si vybrali lepší řešení než interrupci, či riskovat vlastní život při domácím porodu s následným odprodeje dítěte a vystavit se tak trestno- právnímu řízení za vraždu novorozence.

Zvažte proto i možnost utajeného porodu … aby děti nemusely zbytečně umírat!