Náhlé úmrtí dítěte

Náhlé úmrtí dítěte

Náhlé úmrtí dítěte

Přehled
Pod náhlým úmrtím dítěte rozumíme náhlou a nepředvídatelnou smrt dítěte mladšího než 1 rok během spánku. Přitom zpravidla neexistují žádné výstrahy, protože děti umírají při úplném zdraví. Mezitím je však již známých celá řada rizikových faktorů, jako spaní na břiše, a při jejich zabránění riziko pro dítě může snížit. Na základě prevence se počet náhlých úmrtí dětí snížil od cca. 1990 až do roku 2003 přibližně na jednu třetinu.

Základní informace
Náhlé úmrtí dítěte, čili neobjasněná smrt dětí mladších než 1 rok, většinou během prvních 6 měsíců života, která se objevuje bez varování, znepokojí stejně otce i matku. Pod tento pojem spadají všechny náhle a neobjasněné případy úmrtí dětí mladších cca. 1 rok. V anglosaské oblasti se hovoří o Sudden Infant Death Syndrom (SIDS). Pro postižené rodiče je to příšerné, přistoupit k postýlce svého jako ryba zdravého dítěte a najít ho mrtvé, a to bez nějaké předtím zjevné příčiny. Proto je mimořádně důležité vysvětlit přinejmenším rizikové faktory, které mohou vést k náhlému úmrtí dítěte.

Příčiny, rizikové faktory
Rizikové faktory náhlého úmrtí dítěte jsou známé, skutečné příčiny však zatím ne. Existují však náznaky genetické dispozice, které pak při existenci rizikových faktorů mohou vést k náhlému úmrtí dítěte.
Na tomto místě upozorňujeme na jistou studii univerzity v Manchesteru, v níž se za možnou při náhlém úmrtí dítěte pokládala účast bakterie helicobacter pylori. Tato studie je však ve svém závěru sporná a dosud platí jen jako možná hypotéza.
Další příčinou je chvilkové zastavení dýchání během spánku (apnoe ve spánku), které může i u dospělých vést k řadě poškození. Silné noční pocení může být důležitým příznakem.

Četnost / výskyt
Při v současnosti obecně nízké úmrtnosti kojenců v průmyslových zemích je náhlé úmrtí dítěte nejčastější příčinou smrti v 1. roce života po neonatálním období (první 4 týdny života) a činí cca. 40% případů úmrtí, přestože absolutní četnost týkající se všech živě narozených kojenců je nízká.
V prvních dvou týdnech života dítě na náhlé úmrtí kojenců nezemře, av následujících dvou týdnech extrémně vzácně. V následujících 6 měsících života se odehraje více než polovina všech případů úmrtí s jednoznačným vrcholem častosti mezi 2. a 4. měsícem života.
Přibližně 60% dětí, které zemřely, jsou chlapci. Smrt se vždy objevuje ve spánku, přičemž se předpokládá, že většina smrtelných případů se odehrála v časných ranních hodinách. Většina kojenců umírá v zimních měsících.

Prevence / profylaxe
Nejlepší prevence proti náhlému úmrtí kojenců je v zabránění dříve jmenovaných rizikových faktorů. Je možné sledování srdeční frekvence a dýchání pomocí monitoru. Ale který manželský pár chce a může své dítě měsíce tímto způsobem kontrolovat?
Rodiče by dále měly být proškoleni a cvičení v oblasti srdeční masáže a umělého dýchání z úst do úst.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *