Apgar skóre

Porod a narození se do “tohoto studeného světa” je pro novorozence nesmírně velkou zátěží a stresovou situací. Ne každé miminko je schopné přizpůsobit se okamžitě a bez pomoci lékařů, a proto je často nutné zasahovat doslova už v první minutě jeho života. Na exaktní posouzení stavu novorozence bezprostředně po narození se používá mezinárodní bodovací systém podle Apgarové, který zaručuje pečlivé a systematické první vyšetření novorozence v nejkritičtějším okamžiku života s určením stupně ohrožení a potřeby okamžité resuscitace.

Apgar skore

Apgar skore

V 1., 5. a 10. minutě po narození se hodnotí následující funkce (Apgar skóre):
puls (srdeční frekvence)
dýchání
svalový tonus a aktivita
barva kůže
reakce na podráždění

Nenarušená funkce se hodnotí 2 body, narušená 1 a chybějící funkce 0 body. Přibližně 80% novorozenců dosahuje v 1. a 5. minutě 8-10 bodů, zbylí méně než 8 bodů. Se snižujícím se počtem bodů se zvyšuje úmrtnost a nemocnost a riziko pozdních komplikací. Spolehlivost této metody však klesá u nedonošených dětí s porodní hmotností pod 1 500 g.

 Hodnocení    Puls                  Dýchání          Svalový tonus                   Barva kůže                                                     Reakce
0                      Chybí     Chybí     Hypotonus        Modrá,                                     bledá                                                                    Žádné
1                      Pod 100/min        Lapavé               Flexe                                         Tělo růžové, modré končetiny modré          Slabé
2                      Nad 100 / min     Pravidelné        Dobrá spontánní aktivita     Růžová                                                                 Živé reakce, křičí

Hodnocení
9 – 10 bodů: v normě
5 – 8 bodů: ohrožení
pod 5 bodů: ohrožení života

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *